Pro investory :: MSI Capital

Dokumenty ke stažení pro investory

3. Dokumenty k emisi MSI Capital I - 5,8/25

Informační leták (teaser)
Konečné podmínky emise ze dne 6. 8. 2020
Oznámení o změně konečných podmínek Dluhopisů MSI Capital I – 5,8/25
Konečné podmínky emise – aktualizace ze dne 2. 7. 2021
Smlouva s Administrátorem (příkazní smlouva)
Dodatek č. 1 příkazní smlouvy
Smlouva o umisťování investičních nástrojů
Dodatek č. 1 smlouvy o umisťování investičních nástrojů
Oznámení o ukončení nabídky emise MSI Capital I

5. Dokumenty k emisi MSI Capital III - 7,1/26

Konečné podmínky emise ze dne 14. 2. 2022
Dodatek č. 3 příkazní smlouvy
Dodatek č. 3 smlouvy o umisťování investičních nástrojů
Dodatek č. 3 smlouvy s Agentem pro zajištění
Dodatek č. 3 smlouvy o zřízení zástavního práva a zákazu zcizení a zatížení obchodního podílu
Dodatek č. 4 příkazní smlouvy
Dodatek č. 4 smlouvy o umisťování investičních nástrojů
Dodatek č. 4 smlouvy s Agentem pro zajištění
Dodatek č. 4 smlouvy o zřízení zástavního práva a zákazu zcizení a zatížení obchodního podílu
Oznámení o ukončení nabídky emise MSI Capital III